Hack for Society 2017 loppuraportti

Hack for Society -haaste järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017. Pilotin tavoitteena on rakentaa parempaa dialogia tutkijoiden ja päätöksentekijöiden välille, ratkaista konkreettisia yhteiskunnallisia ongelmia sekä testata uudenlaista yhteiskunnallista kokeilumallia. Voit tutustua vuoden 2017 toteutuksen loppuraporttiin tässä.
Tekijät:
Hack for Society 2017 tiimi
31.1.2018
31.1.2018

Hack for Society 2017 loppuraportti

Hack for Society -haaste järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017. Pilotin tavoitteena on rakentaa parempaa dialogia tutkijoiden ja päätöksentekijöiden välille, ratkaista konkreettisia yhteiskunnallisia ongelmia sekä testata uudenlaista yhteiskunnallista kokeilumallia. Voit tutustua vuoden 2017 toteutuksen loppuraporttiin tässä.
Tekijät:
Hack for Society 2017 tiimi

Klikkaa tästä raportti auki PDF-muodossa!

Vuoden 2017 toteutuksesta laaditussa raportissa esitellään muun muassa ohjelman taustat ja aikataulu, työpajojen sisällöt, tiimien jäsenet ja ratkaisuehdotukset, ohjelmasta saatu palaute sekä opit tulevaisuuteen.

Tekijät

Hack for Society 2017 tiimi

JAA SOMESSA

Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts.
More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.